Podstawy SIEM, SOAR i XDR dla analityków bezpieczeństwa

Home / Aktualności / Podstawy SIEM, SOAR i XDR dla analityków bezpieczeństwa

W obliczu niekończących się zmian w krajobrazie cyberbezpieczeństwa analitycy stoją przed niezliczonymi wyzwaniami. Wraz z rosnącą liczbą zagrożeń i przytłaczającą ilością danych dotyczących bezpieczeństwa, organizacje zwracają się ku zaawansowanym technologiom w celu usprawnienia swoich operacji bezpieczeństwa. Niniejszy artykuł ma na celu rzucenie światła na różnice między trzema znanymi rozwiązaniami: SIEM (Security Information and Event Management), SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) oraz XDR (Extended Detection and Response). Rozumiejąc te różnice, analitycy bezpieczeństwa mogą podejmować świadome decyzje dotyczące tego, która technologia najlepiej odpowiada potrzebom ich organizacji.

  1. SIEM (Security Information and Event Management):

SIEM służy jako podstawowa technologia, oferująca ogólny wgląd w stan bezpieczeństwa organizacji. Gromadzi i analizuje dane z różnych źródeł, takich jak urządzenia sieciowe, serwery, punkty końcowe i aplikacje, aby zapewnić monitorowanie w czasie rzeczywistym, korelację zdarzeń i możliwości zarządzania dziennikami, umożliwiając analitykom wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

Kluczowe cechy SIEM:

a. Agregacja i korelacja logów: zapewnia scentralizowany widok do wykrywania anomalii i identyfikacji zagrożeń.

b. Generowanie alertów: w oparciu o predefiniowane reguły i logikę korelacji w celu ustalenia priorytetów i zbadania potencjalnych incydentów bezpieczeństwa.

c. Raportowanie zgodności: wspiera zgodność z przepisami poprzez dostarczanie predefiniowanych raportów i danych dziennika do celów audytu.

  1. SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response):

SOAR opiera się na fundamencie SIEM, koncentrując się na automatyzacji i orkiestracji operacji bezpieczeństwa w celu zwiększenia możliwości reagowania. Integruje się z różnymi narzędziami i platformami bezpieczeństwa, umożliwiając analitykom automatyzację powtarzalnych zadań, usprawnienie reagowania na incydenty i poprawę ogólnego zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

Kluczowe cechy SOAR:

a. Automatyzacja reagowania na incydenty: SOAR automatyzuje rutynowe zadania związane z bezpieczeństwem, takie jak triage alertów, wzbogacanie i powstrzymywanie, pozwalając analitykom skupić się na złożonych dochodzeniach i podejmowaniu decyzji.

b. Reakcja oparta na podręcznikach: SOAR wykorzystuje podręczniki lub przepływy pracy do definiowania standardowych procedur reagowania, zapewniając spójną i wydajną obsługę incydentów.

c. Możliwości integracji: SOAR integruje się z szeroką gamą narzędzi bezpieczeństwa, umożliwiając analitykom wykorzystanie istniejącej infrastruktury przy jednoczesnej automatyzacji działań w wielu systemach.

  1. XDR (eXtended Detection & Response)

XDR reprezentuje ewolucję tradycyjnych rozwiązań bezpieczeństwa, oferując zintegrowane i holistyczne podejście do wykrywania zagrożeń, badania i reagowania. Jego główną mocną stroną jest integracja obu – wykrywania i reagowania w jednym mechanizmie (pomyśl o SIEM + SOAR w mniejszej skali).

Kluczowe cechy XDR:

a. Zaawansowane wykrywanie zagrożeń: XDR wykorzystuje uczenie maszynowe, analitykę behawioralną i analizę zagrożeń w celu identyfikacji wyrafinowanych zagrożeń w wielu wektorach, w tym w punktach końcowych, sieciach i środowiskach chmurowych.

b. Widoczność i korelacja między domenami: XDR integruje dane z różnych produktów bezpieczeństwa, umożliwiając analitykom korelowanie zdarzeń i odkrywanie ukrytych wzorców ataków, zwiększając w ten sposób dokładność wykrywania i skracając czas reakcji.

c. Zautomatyzowane reagowanie i usuwanie skutków: XDR automatyzuje działania reakcyjne w oparciu o predefiniowane zasady, szybko łagodząc zagrożenia i minimalizując wpływ incydentów bezpieczeństwa.

Ponieważ analitycy bezpieczeństwa starają się wyprzedzać zagrożenia, zrozumienie różnic między SIEM, SOAR i XDR staje się kluczowe. SIEM zapewnia niezbędną widoczność i możliwości korelacji zdarzeń, podczas gdy SOAR dodaje automatyzację i orkiestrację w celu usprawnienia reagowania na incydenty. XDR przyjmuje podejście holistyczne, oferując zaawansowane wykrywanie, korelację między domenami i możliwości automatycznego reagowania.

Oceniając potrzeby organizacji w zakresie bezpieczeństwa, analitycy mogą określić, która technologia lub ich kombinacja najlepiej umożliwi im ochronę zasobów cyfrowych – w zależności od wielkości firmy, złożoności sieci czy potencjalnej powierzchni ataku.

Powiązane posty

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.