McAfee Web Gateway

Firmy mogą dziś zrobić znacznie więcej przez sieć niż kiedykolwiek wcześniej. Dzisiejsze strony web oferują dynamiczną, rzeczywistą zawartość. Statyczne informacje ustąpiły sieciom społecznościowym, blogom, serwisom wiki, kanałom RSS, interaktywnym aplikacjom i zawartościom generowanym przez użytkownika. Firmy korzysają z tych innowacyjnych możliwości by działać efektywniej.

Częstotliwość używania i poziom skomplikowania aplikacji webowych wzrasta, co rodzi potrzebę elastycznego dostępu połączonego z zaawansowanymi technikami bezpieczeństwa, gdyż nawet z pozoru bezpieczne strony mogą być nośnikami złośliwego oprogramowania. Urządzenie McAfee Web Gateway, nasze rozwiązanie sprzętowe, jest pierwszą linią obrony dla każdej firmy by chronić się przed narastającym zagrożeniem. Ten produkt nowej generacji pozwala firmom oferować dostęp do treści, jednocześnie zmniejszając ryzyko dzięki zaawansowanemu podejściu do kwestii bezpieczeństwa, które łączy silną, lokalną analizę intencji z ochroną bazującą na chmurze dostarczanej przez McAfee Labs.

Dziś zwyczajne blokowanie znanych wirusów czy zapobieganie dostępowi do witryn znanych jako “known bad” jest niewystarczające. Techniki reaktywne, takie jak silnik antywirusowy oparty o sygnatury czy filtrowanie bazujące na kategoriach URL nie były projektowane by sprostać ochronie przed zagrożeniami Web 2.0. Proste podejście oferowane przez te rozwiązania daje możliwość blokowania całych stron lub nawet domen a nie specyficznego złośliwego kodu czy obiektu, co w rezultacie obniża wydajność pracy i generuje pracę helpdeskowi. Ponieważ te rozwiązania skupiają się na znanej zawartości i złośliwych obiektach nie mogą one stawić czoła dzisiejszym atakom, które ukrywają złośliwy kod w pozornie niewinny ruch HTTP czy HTTPS lub nieznanym i szybko rozprzestrzeniającym się zagrożeniom. Możliwość granularnego zabezpieczenia dostępu do aplikacji Web 2.0 chroniąc się przed zagrożeniami znanymi i nieznanymi jest dziś krytyczne. McAfee rozumie potrzeby bezpieczeństwa na świecie pełnym usług Web jak żaden inny producent i oferuje najbardziej efektywne i sprawdzone, proaktywne rozwiązanie: McAfee Web Gateway.

Kompletna ochrona wyjściowa i wejściowa

McAfee Web Gateway dostarcza wszechstronnej ochrony dla wszystkich rodzajów ruchu Web, niezależnie od lokalizacji czy typu urządzenia. Dla żądań Web ze strony użytkownika McAfee Web Gateway najpierw wymusza polityki internetowe firmy. Dla przepuszczonego ruchu stosowane są techniki lokalne i globalne w celu analizy natury i intencji całej zawartości i aktywnego kodu wchodzącego do sieci przez otwierane strony, zapewniając natychmiastową ochronę przeciwko złośliwemu oprogramowaniu czy innym ukrytym zagrożeniom. Dodatkowo McAfee Web Gateway może analizować ruch szyfrowany SSL, by zapewnić dogłębną ochronę przed malwarem ukrytym poprzez techniki szyfrujące. Ochrona wejściowa może także zmniejszyć ryzyko dla firm hostujących strony Web, które przyjmują dane w postaci dokumentów z zewnętrznych źródeł. McAfee Web Gateway w trybie reverse proxy skanuje całą zawartość zanim zostanie ona dostarczona do serwerów, chroniąc ów serwer i zawartość w nich przechowywaną. W celu zabezpieczenia ruchu wychodzącego, McAfee Web Gateway skanuje zawartość wygenerowaną przez użytkownika w kontekście wszystkich protokołów, takich jak HTTP, HTTPS czy FTP i chroni firmę przed wyciekiem cennych informacji i innymi zagrożeniami w postaci wycieku informacji do sieci społecznościowych, blogów, witryn wiki czy nawet innych narzędzi zwiększających produktywność jak organizery czy kalendarze. Produkt McAfee Web Gateway dodatkowo chroni przed nieautoryzowanym wyciekiem danych przez komputery-boty.

McAfee Web Gateway dostarcza najlepszej na rynku ochrony

Jako rozwiązanie chroniące przed malwarem będącym numerem jeden na rynku*, McAfee Web Gateway używa oczekującej na opatentowanie technologii bezsygnaturowej analizy intencji dzięki silnikowi McAfee Gateway Anti-Malware Engine. Proaktywna analiza intencji filtruje szkodliwą zawartość z ruchu Web w czasie rzeczywistym. Poprzez skanowanie aktywnej zawartości stron web, emulowanie i rozumienie jej zachowania i przewidywanie intencji, produkt McAfee Web Gateway proaktywnie chroni przed atakami typu „zero day” czy „targeted attacks” w czasie, gdy one występują. McAfee łączy lokalne techniki analizy intencji w czasie rzeczywistym z wszechstronną ochroną antywirusową, by szybko zablokować znane wirusy i wiele technik opartych na chmurze – wszystkie wspierane przez McAfee Labs. Użycie wielu technologii pozwala McAfee Web Gateway oferować lepszą ochronę jednocześnie optymalizując funkcje bezpieczeństwa na jednej platformie. Rozwiązanie oferuje wiele różnych, ale uzupełniających się technologii – których wiele firm potrzebuje, by zapewnić skuteczną ochronę:

  • McAfee antivirus z reputacją plików czasu rzeczywistego dzięki McAfee Global Threat Intelligence™ (McAfee GTI™) – Dzięki rozwiązaniu opartemu na chmurze reputacji plików McAfee GTI firma McAfee zamyka lukę bezpieczeństwa pomiędzy momentem wykrycia wirusa a aktualizacją systemu.
  • McAfee GTI reputacja Web oraz kategoryzacja – McAfee Web Gateway zapewnia zaawansowaną funkcjonalność filtrowania i ochrony Web poprzez doskonałą kombinację filtrowania opartego o reputację i kategorię. McAfee GTI daje dodatkową moc rozwiązaniu filtrowania Web McAfee Web Gateway. Usługa McAfee GTI tworzy profile obiektów w sieci – stron Web, emaili czy adresów IP – bazując na tysiącach różnych atrybutów pozyskanych dzięki niezwykłym możliwościom gromadzenia danych McAfee Labs. Następnie zostaje przypisana punktacja reputacji bazując na potencjalnym ryzyku, by administratorzy mogli jej użyć w swoich granularnych regułach stanowiących, co zablokować, a co przepuścić. McAfee Web Gateway oferuje udoskonaloną, opartą na chmurze reputację Web, która zawiera geolokalizację – dającą możliwość określania kraju pochodzenia zapytania i konstrukcji polityki w oparciu o odpowiedź.

Dla obu technik, kategoryzacji stron czy oceny reputacyjnej w kontekście bezpieczeństwa firma może wybrać pomiędzy przeszukiwaniem w lokalizacji firmy lub w chmurze lub połączeniem obu technik. Ochrona w chmurze eliminuje lukę bezpieczeństwa pomiędzy odkryciem/zmianą zagrożenia a aktualizacją systemu oraz oferuje znacznie lepsze pokrycie danymi o URL-ach w liczbie większej niż 140 milionów.

Ochrona ruchu zaszyfrowanego

Wyrafinowani cyber-przestępcy zaczęli stosować szyfrowany ruch SSL, jako nową technikę obejścia systemów bezpieczeństwa. Ironicznie, protokół stworzony by zapewnić bezpieczeństwo musi teraz być zabezpieczony przed nadużyciami. McAfee Web Gateway jest pierwszym produktem security, który w pełni zintegrował wykrywanie malware, inspekcję SSL i walidację certyfikatów. Nie ma potrzeby przekazywania zaszyfrowanego ruchu do innego urządzenia. McAfee Web Gateway bezpośrednio skanuje cały ruch SSL, by zapewnić pełne bezpieczeństwo, integralność i prywatność szyfrowanych transmisji.

Ochrona przed wyciekiem danych

McAfee Web Gateway chroni firmy przed zagrożeniami wychodzącymi – jak wyciek tajnych informacji – poprzez skanowanie ruchu wyjściowego przez wszystkie kluczowe protokoły, włączając w to SSL. To sprawia, iż narzędzie jest przydatne przy ochronie przed wyciekiem własności intelektualnej, zapewnieniu zgodności z regulacjami i zapewnieniu danych sądowych w przypadku pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności. Obecna integracja z rozwiązaniem McAfee Data Loss Prevention sprawia, iż McAfee Web Gateway wspiera predefiniowane słowniki DLP i daje możliwość definiowania własnych słowników przy użyciu słów kluczowych i/lub wyrażeń regularnych.

Mobilne filtrowanie dla użytkowników zdalnych

Ponieważ zasoby ludzkie stają się coraz bardziej rozproszone i mobilne, potrzeba filtrowania i ochrony Web dla pracowników zdalnych staje się coraz istotniejsza. Wraz z McAfee Client Proxy, bezpiecznym agentem dla klienta, mamy możliwość bezobjawowego przekierowania ruchu Web do rozwiązania McAfee Web Protection, usługi Securityas-a-Service (SaaS) lub do naszego urządzenia Web Gateway. Rozwiązanie to zapewnia dostęp do Internetu bez rezygnacji z wymuszania polityki i pełnego skanowania zawartości dla mobilnych użytkowników, nawet w sytuacji, gdy dostęp do Internetu będzie zapewniony przez portale zależne, jak w kawiarenkach internetowych, hotelach czy hotspotach Wi-Fi. McAfee Web Gateway umożliwia firmom również rozszerzenie ochrony i aplikowanie polityk bezpieczeństwa na urządzeniach mobilnych. Popularne dziś smartfony i tablety, jak BlackBerry, Apple iPhone, Apple iPad i Android mogą kierować ruch do McAfee Web Gateway, który przez standardowe zarzadzanie urządzeniami i kontrolę bezpieczeństwa zapewni, że urządzania mobilne są chronione dzięki zaawansowanej ochronie antymalware i podlegają pod polityki filtrowania. McAfee Web Gateway także rozszerza ochronę o mobilne urządzenia uzyskujące dostęp do zasobów wewnętrznych, jak intranet, portale wiki, serwery Microsoft SharePoint i inne aplikacje webowe. Informacje te zazwyczaj nie są dostępne dla urządzeń mobilnych z przyczyn bezpieczeństwa, jednak McAfee Web Gateway można skonfigurować jako reverse proxy i kontrolować dostęp do wewnętrznych
zasobów.

McAfee Web Gateway zapewnia kontrolę

McAfee Web Gateway pozwala dzisiejszym firmom, których praca oparta jest w dużej mierze na aplikacjach webowych wykorzystać niezrównany silnik oparty na politykach do zapewnienia optymalnej kontroli i elastyczności. Aby uprościć tworzenie polityk, McAfee Web Gateway oferuje bogatą, wbudowaną bibliotekę z często używanymi regułami. Firma może użyć różnych szablonów, łatwo je zmodyfikować i dzielić się nimi ze społecznością online. Platforma McAfee Web Gateway rozszerza możliwość stosowania polityki do kontroli aplikacji webowych ale i daje możliwość granularnej kontroli poprzez proxy jak te aplikacje są używane. Firma może wybrać z blisko 1,000 popularnych aplikacji webowych, włączając lub wyłączając konkretną funkcjonalność, kontrolując, kto używa danej funkcji i to, jak jest używana. Czy chcesz zezwolić na dostęp do Facebooka ale bez gier? Nie ma problemu. Kombinacja elastycznych polityk, zaawansowanego silnika antymalware i reputacji Web oznacza również, że McAfee Web Gateway może usuwać niebezpieczne linki (bazując na reputacji czy kategorii) ze strony web lub usunąć złośliwy kod zezwalając na wyświetlenie czytelnej strony – innymi słowy pełna optymalizacja produktywności i granularna ochrona Web 2.0. Elastyczność i kontrola bramki Web daje także możliwość autentykacji użytkowników w celu dostępu do usługi Web. McAfee Web Gateway wspiera wiele różnych mechanizmów autentykacji, włączając w to NTLM, RADIUS, AD/LDAP, eDirectory, autentykacja przy użyciu ciasteczek, Kerberos czy lokalnej bazy użytkowników. Mechanizm autentykacji McAfee Web Gateway pozwala administratorom implementować elastyczne reguły, włączając w to użycie różnych metod autentykacji. Dla przykładu, McAfee Web Gateway może spróbować przeźroczystej autentykacji i bazując na wyniku poprosić użytkownika o poświadczenia, użyć innej metody autentykacji, zaaplikować restrykcyjną politykę czy po prostu zabronić dostępu. McAfee Web Gateway poszerza kontrolę opartą o politykę o media strumieniowe przez specjalne proxy strumieniowe, powodując oszczędności pasma i zmniejszając opóźnienia.

McAfee Web Gateway zapewnia sprawną infrastrukturę i wydajność

McAfee Web Gateway jest rozwiązaniem proxy o wysokiej wydajności, które oferuje caching, autentykację, administrację i kontrolę autoryzacji wymaganą dziś przez najbardziej wymagające firmy. Oferowane są różne modele urządzeń – wszystkie z wbudowanymi mechanizmami wysokiej dostępności i wsparciem dla maszyn wirtualnych, z usługami w chmurze, z McAfee SaaS Web Protecion i z opcją instalacji na serwerze typu blade. McAfee Web Gateway oferuje elastyczność przy wdrażaniu i wydajność, której potrzebujesz oraz skalowalność by łatwo obsłużyć setki tysięcy użytkowników w pojedynczym środowisku. (Aby uzyskać więcej informacji o modelu SaaS oraz wdrożeniach w dużych środowiskach, zobacz sekcję McAfee SaaS Web Protection lub McAfee Content Security Blade Server na stronie Mcafee.com) Dzięki elastyczności rozwiązania McAfee Web Gateway, możesz łączyć różne możliwości instalacji. Dla przykładu możesz odciążyć urządzenie poprzez przekierowanie części ruchu do chmury w godzinach szczytu, dodać wysoką dostępność czy użyć modelu hybrydowego, jako efektywnej kosztowo opcji zapewniania wysokiej dostępności. Wspólne polityki i raportowanie dla hybrydowych modeli pomaga uprościć zarządzanie, zapewnia spójność polityki i upraszcza raportowanie i śledzenie. McAfee Web Gateway oferuje wiele opcji instalacji – od jawnego proxy do opcji transparent bridge czy router – by zapewnić, że Twoja architektura sieciowa jest wspierana przez produkt.

Dzięki wsparciu dla wielu standardów integracji, McAfee Web Gatway jest przystosowany do pracy w Twoim środowisku. Dostępne są protokoły Web Cache Communication Protocol (WCCP) czy Internet Content Adoptation Protocol (ICAP/ICAPS). McAfee Web Gateway łatwo i efektywnie komunikuje się z innymi urządzeniami sieciowymi i bezpieczeństwa. Dodatkowo, McAfee Web Gateway oferuje wsparcie dla protokołu IPv6, pomagając większym firmom i instytucjom rządowym spełnić wymagania prawne. McAfee Web Gatway może być bridge’m pomiędzy wewnętrzną siecią IPv4 a zewnętrzną IPv6 i dotyczy to wszystkich funkcji bezpieczeństwa i infrastrukturalnych oraz ruchu sieciowego.

McAfee Web Gateway jest wartościową platformą przyszłości

McAfee Web Gateway łączy i integruje wiele technik ochrony, które wymagałyby użycia wielu osobnych produktów. Filtrowanie Web, antymalware, antyspyware, skanowanie SSL, ochrona przed utratą danych (DLP) oraz filtrowanie zawartości – możesz nabyć wszystkie te funkcje w jednym, niedrogim urządzeniu. Uproszczone zarządzanie oznacza, iż jedna polityka może być dzielona pomiędzy różne protokoły i mechanizmy ochrony, oszczędzając Twój cenny czas i pieniądze.

McAfee Web Gateway zapewnia zarzadzanie ryzykiem i raportowanie

Najbardziej popularna i poważana technologia zarządzania bezpieczeństwem, platforma McAfee ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™) jest wspierana przez McAfee Web Gateway. Jako pojedyncze źródło skonsolidowanej informacji, platforma McAfee ePO pomoże Ci szybko zidentyfikować i zapobiegać problemom oraz usprawnić zarządzanie zgodnością z regulacjami. Oprogramowanie McAfee ePO wspiera szczegółowe raportowanie Web poprzez rozszerzenie McAfee Content Security Reporter. McAfee Content Security Reporter dostarcza informacji potrzebnych do zrozumienia jak Twoja firma używa stron Web, czy jest zgodna z regulacjami, jakie są trendy, izoluje problemy i dokumentuje niepożądane zachowania oraz pomaga w dostosowaniu polityk filtrowania do Twoich potrzeb. Rozwiązanie łączy w sobie widok dashboardów, interaktywnych raportów czy możliwości przetwarzania danych offline – wszystko, co potrzebujesz w jednym, łatwym w użyciu produkcie. McAfee Content Security Reporter oferuje zewnętrzny, samodzielny serwer raportujący stworzony, by przejąć wymagające wiele zasobów przetwarzanie i składowanie danych z obecnych serwerów ePO sprawiając, że można je skalować do potrzeb nawet największych firm.

Licencjonowanie

By dostarczyć maksymalną elastyczność przy wdrażaniu i uzasadnić inwestycję, McAfee oferuje wszystkie funkcje McAfee Web Gateway oraz McAfee SaaS Web Protection Service jako jeden pakiet: McAfee Web Protection. Wdrożenie lokalne, w chmurze czy w obu tych opcjach dla uzyskania elastyczności i wysokiej dostępności – to Twój wybór. Znajdziesz niezastąpiony silnik antymalware firmy McAfee i wszechstronną ochronę Web w obu opcjach.

Sprzęt McAfee Web Gateway jest sprzedawany osobno.

W przypadku pytań handlowych lub technicznych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail kontakt@stinet.pl