DORA… Kolejna gwiazda na scenie compliance!

Home / Aktualności / DORA… Kolejna gwiazda na scenie compliance!

Akt o operacyjnej odporności cyfrowej (DORA) to regulacja, która ma na celu wzmocnienie
bezpieczeństwa informatycznego podmiotów finansowych, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i
firmy inwestycyjne w Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza jednolite zasady zarządzania
ryzykiem cybernetycznym, usprawnia raportowanie incydentów cybernetycznych oraz nadzoruje ryzyko
ze strony osób trzecich. Organizacje, które nie zastosują się do DORA, mogą zostać ukarane okresową
karą pieniężną w wysokości 1% średniego dziennego globalnego obrotu w poprzednim roku przez okres
do sześciu miesięcy, aż do osiągnięcia zgodności.

Oto 5 najważniejszych punktów, o których należy pamiętać w związku z ustawą o operacyjnej
odporności cyfrowej:

 1. Jednolite i zharmonizowane zasady zarządzania: Dyrektywa DORA wprowadza jednolite i
  zharmonizowane zasady zarządzania ryzykiem cybernetycznym, usprawnia raportowanie
  incydentów cybernetycznych i nadzoruje ryzyko ze strony osób trzecich.
 2. Ramy zarządzania ryzykiem związanym z ICT: Podmioty finansowe są zobowiązane do
  wprowadzenia kompleksowych ram zarządzania ryzykiem związanym z technologiami
  informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), które zapewniają skuteczne i ostrożne zarządzanie
  wszystkimi rodzajami ryzyka związanego z ICT.
 3. Zgłaszanie i powiadamianie o incydentach cybernetycznych: Podmioty finansowe są
  zobowiązane do zgłaszania właściwym organom poważnych incydentów związanych z ICT.
 4. Zarządzanie ryzykiem ze strony osób trzecich: Dyrektywa DORA nakłada na podmioty
  finansowe obowiązek przeglądu umów z dostawcami usług ICT i nadzorowania ryzyka ze strony
  osób trzecich.
 5. Kary za nieprzestrzeganie przepisów: Organizacje, które nie zastosują się do dyrektywy DORA,
  mogą zostać ukarane wysokimi karami. Właściwy organ nadzorczy może nałożyć okresową karę
  pieniężną w wysokości 1 % średniego dziennego światowego obrotu w poprzednim roku na
  okres do sześciu miesięcy do czasu osiągnięcia zgodności

Dyrektywa DORA ma znaczący wpływ na strategie cyberbezpieczeństwa dla organizacji w UE. Podmioty
finansowe są zobowiązane do wprowadzenia kompleksowych ram zarządzania ryzykiem związanym z
ICT, które zapewniają skuteczne i ostrożne zarządzanie wszystkimi rodzajami ryzyka związanego z ICT.

Pamiętaj – DORA będzie obowiązywała od 17.01.2025 r.

Powiązane posty

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.