Cyber Essentials #4 – Kto i do czego ma dostęp?

Home / Aktualności / Cyber Essentials #4 – Kto i do czego ma dostęp?

Kiedyś ochrona dostępu do zasobów IT mogła nie uwzględniać środowiska – popularny był model zamku otoczonego murem – dostać można było się tylko przez jedno wejście, po dogłębynm sprawdzeniu. Dziś – mówimy o modelu lotniska – różni użytkownicy korzystają z niego w różnym zakresie i z różnych lokalizacji. Dostęp, który przyznajesz pracownikom, menedżerom i klientom do środowiska cyfrowego, wymaga ograniczeń, podobnych do tych w fizycznym środowisku pracy. Zarządzanie uprawnieniami dostępu i ustanowienie procedur operacyjnych wymaga wiedzy o tym, kto działa w Twojej infrastrukturze i z jakim poziomem autoryzacji i odpowiedzialności. Zarządzanie użytkownikami i dostępem to złożone działanie i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Ogólną dobrą praktyką jest wykorzystanie podejścia “least privilege” i podejście etapowe.

 1. Dowiedz się, kto jest w Twojej sieci.

 • Czy wiesz, kto ma dostęp do Twojej sieci? Czy mają właściwe uprawnienia? W jaki sposób uzyskują dostęp do Twojej sieci i przez które punkty wejścia? W tym punkcie warto rozważyć na podstawie artykułu nr 3 – czy posiadasz odpowiednie systemy i procedury pozwalające Ci zyskać taką widoczność?
 • Utwórz spis podłączonych urządzeń do śledzenia, kto i co jest w Twojej sieci (np. komputery, smartfony, drukarki, routery). Użyj technologii – albo funkcji wbudowanych w Twoje rozwiązania typu MDM, CASB czy Wb Security do inwentaryzacji urządzeń, albo dedykowanego oprogramowania – śledzenie tego w trybie ręcznym jest niemożliwe.
 • Monitoruj i analizuj działania użytkowników pod kątem nietypowych zachowań, takich jak próby dostępu poza godzinami pracy, duże transfery danych lub dostęp z nietypowych lokalizacji. Obecnie rosnącą popularnością cieszy się grupa rozwiązań User Activity Monitoring dostarczając kontekstu dla “klasycznych” rozwiązań bezpieczeństwa.


 1. Wykorzystaj uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla wszystkich użytkowników. Silna ochrona dostępu obejmuje co najmniej dwa czynniki: coś co masz, coś co wiesz i coś czym jesteś.
 • Czynniki wiedzy to coś znane tylko dla użytkownika – hasła lub osobiste numery identyfikacyjne (PIN).
 • Coś co masz – może być identyfikatorem bezpieczeństwa, wiadomością tekstową SMS z kodem.
 • Coś czym jesteś – odciski palców, głos, siatkówka/tęczówka czy FaceID.

Pamiętaj – zacznij od użytkowników uprzywilejowanych, administracyjnych lub korzystających ze zdalnego dostępu.


 1. Przyznaj uprawnienia dostępu i uprawnienia administratora na podstawie potrzebnych informacji i najmniejszych uprawnień (least privilege).
 • Ogranicz użytkownikadostęp tylko do niezbędnych informacji, sieci, sprzętu i aplikacji. Zadaj sobie pytanie – czy ten poziom dostępu jest mu niezbędny do poprawnego wykonywania swojej funkcji?


 1. Opracuj zasady/procedury IT, aby uwzględnić zmiany statusu użytkownika.
 • Wdrażaj polityki, procesy,oraz technologie zapewniające, że tylko autoryzowani użytkownicy otrzymają minimalne wymagane uprawnienia.
 • Zidentyfikuj i dezaktywuj nieużywane konta, eliminuj konta współdzielone, usuwaj niepotrzebne przywileje i egzekwuj silne zasady dotyczące haseł.

Wypowiedzenie, separacja, a nawet przeniesienie do innych działów w organizacji – wymaga Twojej wiedzy i ponownej autoryzacji użytkownika.


 1. Korzystaj z unikalnych haseł do wszystkich kont użytkowników i wprowadź taką politykę. Wiele cyberataków ma miejsce z powodu słabych i łatwych do odgadnięcia haseł, więc wszystkie hasła powinny być mocne i niepowtarzalne, takie jak zdanie z cyframi i znakami specjalnymi.
 • Wybierz wzór lub szablon hasła, które można zastosować do różnych kont. Osobisty wzór lub szablon pozwala na używanie różnych haseł dla każdego konta, jednocześnie ułatwiając to użytkownikowi i tylko użytkownikowi zapamiętać. Na przykład – cytaty z książek lub wierszy czy rzymskie paremie. Oczywiście z cyframi i znakami specjalnymi.
 • W miarę możliwości rozważ mechanizmy silniejsze niż uwierzytelnianie hasłem, takie jak biometria, hasła jednorazowe i tokeny dla najwrażliwszych aplikacji i funkcji.


W praktyce, już wyszczególnienie g grupy najwyższego ryzyka – zwykle administratorów systemowych – pozwala analitykom zmniejszyć obciążanie psychiczne związane z zarządzaniem incydentami. W końcu najgorszy jest diabeł nieznany. Stopniowe zarządzanie dostępem pozwala:

 • Priorytetyzować użytkowników i dostęp.
 • Wyłapać trendy zachowań dla poszczególnych grup i wykorzystać je do dalszej populacji polityk bezpieczeństwa i ich optymalizacji poprzez sprzężenie zwrotne.
 • Ostatecznie – zapewnić poziom bezpieczeństwa uznany w organizacji za pożądany.


Naturalnie ciężko osiągnąć to samymi politykami – funkcje rozpoznawania urządzeń w czasie rzeczywistym, Multi-Factor Authentication czy Single Sign-On to elementy lub też całe rozwiązanie, które trzeba wdrożyć. Feel free to contact us!
Powiązane posty

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.