McAfee for Virtualization

McAfee ustanawia nowy standard ochrony McAfee udostępnia McAfee Total Protection for Virtualization – pierwszy na rynku zindywidualizowany pakiet bezpieczeństwa dla serwerów wirtualnych. Firma McAfee

więcej

McAfee ePolicy Orchestrator

Oprogramowanie McAfee® ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™), będące podstawą technologii zarządzania bezpieczeństwem firmy Intel Security, umożliwia unifikację sposobów zarządzania punktami końcowymi, sieciami, danymi oraz rozwiązaniami

więcej