Symantec NetBackup™ 7.5

Platforma Symantec NetBackup™ z technologią V-Ray ułatwia jednolitą ochronę informacji w przedsiębiorstwie dzięki automatyzacji zaawansowanych technologii oraz standaryzacji działań w różnych aplikacjach, platformach i środowiskach wirtualnych i fizycznych. Program NetBackup z technologią V-Ray zapewnia wgląd w środowisko maszyn wirtualnych i aplikacji w serwerach fizycznych i zwirtualizowanych, a także optymalizuje szybkość usuwania zduplikowanych danych w celu poprawy wydajności tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Oznacza to możliwość kompleksowej ochrony, wydajnego przechowywania, odzyskiwania w dowolnym miejscu i centralnego zarządzania w heterogenicznych systemach operacyjnych i urządzeniach pamięci
masowych, takich jak taśma i dysk. Wbudowane funkcje usuwania zduplikowanych danych w dowolnym miejscu, zarządzania replikacją obrazów stanu i ich odzyskiwania oraz zgłoszona do opatentowania ochrona maszyn wirtualnych ułatwiają klientom skuteczniejszą obsługę i
zabezpieczenie rosnących zasobów danych. Pomagają też ograniczyć stopień wykorzystania infrastruktury i związanych z nią kosztów oraz skrócić czas odtwarzania danych w celu spełnienia najwyższych wymagań dotyczących poziomów usług. Pojedyncza, ujednolicona konsola administracyjna zapewnia monitorowanie zagrożeń, analizy i tworzenie raportów z wielu lokalizacji, umożliwiając klientom standaryzację działań i zarządzania ryzykiem oraz wdrożenie warstwowych rozwiązań do odzyskiwania zgodnych ze sprawdzonymi wzorcami postępowania. Stosowane przez firmy na całym świecie oprogramowanie Symantec NetBackup charakteryzuje się wysoką skalowalnością, zapewniając bezpieczeństwo największych środowisk UNIX®, Microsoft® Windows® oraz Linux®.