McAfee ePolicy Orchestrator

Oprogramowanie McAfee® ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™), będące podstawą technologii zarządzania bezpieczeństwem firmy Intel Security, umożliwia unifikację sposobów zarządzania punktami końcowymi, sieciami, danymi oraz rozwiązaniami zapewniającymi zgodność z regulacjami. Ponad 30 000 klientów korzysta z oprogramowania McAfee ePO na ponad 60 milionach węzłów, aby skutecznie zarządzać bezpieczeństwem, uprościć i zautomatyzować procesy zachowywania zgodności oraz zwiększyć ogólny wgląd w czynności związane z zarządzaniem bezpieczeństwem. Dzięki swej skalowalnej architekturze, krótkiemu czasowi wdrożenia oraz optymalizacji na potrzeby systemów korporacyjnych, oprogramowanie McAfee ePO jest najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania bezpieczeństwem dostępnym na rynku.