McAfee Data Loss Prevention

Czy nie tracicie danych, nawet o tym nie wiedząc? Informacje o klientach, materiały chronione prawami własności intelektualnej, dane finansowe i pliki osobowe mogą właśnie w tym momencie opuszczać granice waszej firmy. Sprawcami są nie tylko hackerzy – ale również wasi pracownicy. Do przypadkowej albo złośliwej utraty danych może dojść przy zastosowaniu powszechnych kanałów – poczty elektronicznej, publikacji WWW, przenośnych pamięci USB albo poprzez wydruki – i mogą was one kosztować miliony.

Zapobiegaj utracie danych, zanim do niej dojdzie

Firmy, takie jak wasza, codziennie padają ofiarą utraty danych w wyniku celowych lub niezamierzonych działań pracowników. Niedawne badanie wykazało, że ponad 75 procent firm z listy Fortune 1000 doznało przypadkowego lub złośliwego wycieku danych. W innym niedawnym badaniu stwierdzono, że ponad 55 procent pracowników korzysta z urządzeń przenośnych, aby co tydzień wynosić poufne dane poza swoje miejsce pracy1. Koszty, jakie poniosły firmy na skutek utraty danych i czynności naprawczych, są wyjątkowo wysokie. W roku 2008 przeciętny taki przypadek zamykał się kwotą 6,65 miliona dolarów.
A gdybyście mogli łatwo i skutecznie powstrzymać utratę danych? I gdyby równolegle można było wspomóc proces zapewnienia zgodności z wymaganiami branżowymi i prawnymi? Teraz jest to możliwe – dzięki rozwiązaniu do monitorowania, audytów i kontroli zachowań użytkowników w kontekście waszych danych wrażliwych.

Ochrona i zgodność z wymogami

Zapewnij sobie całkowitą widoczność i kontrolę nad przepływem waszych najistotniejszych danych za pomocą oprogramowania McAfee®DLP Endpoint. Błyskawicznie monitoruj i zapobiegaj utracie danych poufnych w pracy, w domu i w podróży. McAfee DLP Endpoint chroni waszą organizację przed ryzykiem strat finansowych, uszczerbku dla marki, utratą klientów, pogorszeniem konkurencyjności oraz brakiem zgodności z wymogami.

Dzięki rozwiązaniu McAfee DLP Endpoint można szybko i łatwo monitorować zdarzenia w czasie rzeczywistym, wdrażać centralnie zarządzane politykami bezpieczeństwa w celu regulacji i ograniczenia sposobów, w jakie pracownicy użytkują i przesyłają dane wrażliwe, oraz generować szczegółowe raporty do badania śladów bez wpływu na codzienną działalność biznesową. Ochraniaj swoje przedsiębiorstwo przed zagrożeniami utraty danych pochodzącymi z wewnątrz, np. poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory internetowe, nagrywanie płyt CD, publikacje WWW, kopiowanie na pamięci USB i drukowanie. Powstrzymasz również utratę danych poufnych w wyniku działania trojanów, robaków oraz aplikacji do udostępniania plików, które przejmują dane uwierzytelniania pracownika bez jego wiedzy.

Ochrona bez zakłóceń

Zapobiegaj utracie i wyciekowi danych bez zakłócania prawidłowych czynności biznesowych, nawet jeżeli dane są modyfikowane, kopiowane, wklejane, kompresowane albo szyfrowane. Ochraniaj treści zapisane w postaci ponad 390 typów plików. Wyjątkowe algorytmy znakowania oraz opcje znaczników treści (określające lokalizację, aplikację, typ pliku, wyrażenia regularne, słowa kluczowe i wiele innych cech) gwarantują szeroką i głęboką ochronę danych w celu zapewnienia, że wasze informacje firmowe są bezpieczne.

Uproszczone zarządzanie zgodnością

Proste zarządzanie, prowadzone za pomocą oprogramowania McAfee ePolicy Orchestrator®(McAfee ePO™), umożliwia monitorowanie zdarzeń i szczegółów incydentów w celu udowodnienia zgodności z przepisami prawa i zasadami wewnętrznymi wobec audytorów, członków zarządu oraz innych zainteresowanych stron. Integracja rozwiązania McAfee DLP Endpoint z aplikacją McAfee ePO umożliwia proste zbieranie krytycznych danych o użytkowaniu informacji, np. danych nadawcy, odbiorcy, znacznika czasu i informacji o danych. Oprogramowanie McAfee ePO jednym kliknięciem daje do dyspozycji funkcje monitorowania zdarzeń i szczegółowe raporty, które pozwolą udowodnić audytorom, personelowi kierowniczemu i innym zainteresowanym, że mechanizmy zapewnienia zgodności z przepisami prawa i zasadami wewnętrznymi funkcjonują prawidłowo.

Rezultat: niezrównana ochrona danych

Uzyskaj pełną widoczność i kontrolę nad danymi opuszczającymi wasze punkty końcowe, tak aby można było zapobiec stratom – i nieprzyjemnym nagłówkom prasowym – zanim do nich dojdzie. McAfee DLP Endpoint stanowi składnik całościowego rozwiązania ochrony danych. McAfee Total Protection™ for Data łączy moduły McAfee DLP Endpoint i McAfee Endpoint Encryption, aby zapewnić jeszcze bardziej kompleksową ochronę danych.

Najważniejsze cechy McAfee Data Loss Prevention

Niezrównana ochrona

 • Kontroluj sposoby, w jakie użytkownicy wysyłają, uzyskują dostęp oraz drukują dane wrażliwe w sieci z użyciem aplikacji oraz swoich urządzeń pamięci masowej. Ochraniaj pocztę elektroniczną, pocztę WWW, aplikacje typu „peer-to-peer”, komunikatory internetowe, Skype, HTTP, HTTPS, FTP, Wi-Fi, USB, CD, DVD, drukarki, faksy i przenośne pamięci masowe.
 • McAfee DLP Endpoint oferuje następujące opcje działania:
  – Monitoruj – zapisz dane o transferze,
  – Zapobiegaj – zablokuj transfer danych
  – Loguj – wyślij zdarzenie do konsoli
  – Szyfruj – Zaszyfruj dane przed przesłaniem3
  – Poddaj kwarantannie – Uzasadnij transfer3

Kompleksowe zarządzanie urządzeniami

 

 • Kontroluj i blokuj dane poufne kopiowane na napędy USB, nośniki pamięci typu „flash”, iPody i inne przenośne pamięci masowe.

 

 • Określ i zaklasyfikuj, które urządzenia mogą być stosowane w oparciu o dowolny parametr urządzenia dostępny w systemie Windows, w tym identyfikator produktu, identyfikator producenta, numer seryjny, klasę urządzenia, nazwę urządzenia itd.

Wielowarstwowa ochrona punktów końcowych

 • Ochrona z poziomu hostów zapobiega utracie danych z punktów końcowych poprzez monitorowanie i zapobieganie ryzykownemu postępowaniu użytkowników z najbardziej wrażliwymi danymi.
 • W połączeniu z mechanizmem McAfee Endpoint Encryption rozwiązanie McAfee DLP Endpoint zapewnia kompleksowe, warstwowe podejście do zadania zapobiegania utracie danych.

Scentralizowane zarządzanie za pomocą McAfee ePO.

 • Uzyskaj dostęp do scentralizowanych polityk i procesów monitorowania zdarzeń rozwiązania McAfee DLP Endpoint za pośrednictwem konsoli zarządzania programu McAfee ePO.
 • Użyj oprogramowania McAfee ePO do centralnego zarządzania politykami i monitorowania zdarzeń.
 • Rozmieszczaj i aktualizuj agentów z poziomu aplikacji McAfee ePO.
 • Integracja z oprogramowaniem McAfee ePO oferuje zaawansowane funkcje zarządzania z poziomu WWW oraz bogatsze możliwości sprawozdawcze i audytowe.

Pełna widoczność do waszej dyspozycji

Skorzystaj z kompleksowego mechanizmu raportowania incydentów i monitorowania rozwiązania McAfee DLP Endpoint, aby zebrać wszystkie potrzebne informacje, np. dane nadawcy i odbiorcy, znacznik czasowy czy informacje o zawartości danych do potrzeb poprawnej analizy, badania i audytów, kontroli szkód oraz oceny ryzyka.

Główne zalety

 • Niezrównana ochrona – Zapobiegaj utracie danych w dowolnym miejscu, w jakim znajdą się wasze dane: w pracy, w domu czy w podróży.
 • Kompleksowe zarządzanie urządzeniami – Określ szczegółowo mechanizmy filtrowania, monitorowania i blokowania danych poufnych na dowolnym przenośnym urządzeniu pamięci masowej na bazie ich zawartości.
 • Wielowarstwowa ochrona – Zagwarantuj, że dane są chronione we wszystkich punktach końcowych, niezależnie od systemu operacyjnego i typu urządzenia.
 • Scentralizowane zarządzanie przy użyciu McAfee ePO – Wykorzystaj architekturę zarządzania zagrożeniami firmy McAfee, aby zapobiegać utracie danych.
 • Pełna widoczność – Udowodnij zgodność z wymogami prawnymi i zasadami wewnętrznymi audytorom, wyższemu kierownictwu oraz innym zainteresowanym.

Podsumowanie

Firma McAfee wyznacza nowe standardy w dziedzinie DLP. W przeciwieństwie do większości innych dostawców, McAfee oferuje zintegrowane i kompleksowe rozwiązanie DLP, obejmujące szyfrowanie, ochronę nośników przenośnych i bram oraz mechanizmy scentralizowanego monitorowania i raportowania. Nasze podejście jest zorientowane na dane, co oznacza, że skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa danych oraz informacji na temat danych w spoczynku, w ruchu i w użyciu w skali całej organizacji, które stanowią podstawę do podjęcia dalszych działań. Nieinwazyjna technologia sieciowa wykrywa dane niezależnie od ich lokalizacji i formatu. Rozwiązanie McAfee Data Loss Prevention obniża koszty operacyjne poprzez wygodną formę własności oraz wyrafinowane, wbudowane narzędzia analityczne, które ułatwiają identyfikację potencjalnych problemów oraz doskonalenie w razie potrzeby stosowanych strategii, tak aby szybko reagować na zmiany danych, strategii oraz warunków prawnych.

W przypadku pytań handlowych lub technicznych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail kontakt@stinet.pl