FUDO

Monitoring, Kontrola i Rejestracja zdalnych sesji dostępu.

FUDO to rozwiązanie do stałego monitoringu, kontroli i rejestracji zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych. Jego zastosowanie pozwala na zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT, podczas współpracy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. FUDO to urządzenie, które aktywnie monitoruje ruch w sieci i rejestruje wszelkie sesje dostępu SSH, RDP, VNC oraz umożliwia analizę zarówno sesji archiwalnych jak i obecnie trwających.